آهن فروش
021-79564000

سلام ! به وب سایت آهن فروش خوش آمدید ...

پلتفرم آهن فروش

 

در شرایـط اقتصادی کنـونی و با توجه به عـدم ثبات قیمت ها خصوصـاً برای محصولات فلـزی که رابـطه ی تنـگاتنـگی با قیـمت ارز دارنـد، تامیـن و تـهیـه لیـست متـنـوعی از آهــن آلات مـورد نیاز پـروژه های سـاخـتمـانی و فـنی مهنـدسی یـکی از دغـدغه هـای اصلـی برای پیـمانکاران و سازنـدگان می باشد. این در حالیست که اکثریت فروشگاه های خرده فروشی آهن آلات که تامین کننده نهایی آهن آلات مورد نیاز سازندگان و پیمانکاران هستند، فاقد فروشـگاه اینترنتی مناسب به منـظور ارائـه قیمـت روزانـه به مشتریان خود می باشند.

 


 

این پلتفـرم با هدف معرفی فروشگاه هـای اینترنتی آهن آلات ساختمانی سراسر کشـور، محلی مناسب برای خرید و فـروش بهتریـن و مناسب ترین محصولات آهـنی مورد نیاز فروشندگان و پیمانکاران می باشد...

 

پلتفرم آهن فروش

اخبار و مقالات

افزایش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت تیر آهن ظرف چند روز اخیر

دسته بندی : مقالات
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد با اع ...

بسته شدن کانال سوئز و تاثیر آن بر قیمت فولاد و سایر فلزات!!

دسته بندی : مقالات
مسدود شدن کانال سوئز توسط یک کشتی بزرگ ب ...