ثبت شکایات

وب اپ آهن فروش در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و افزایش رضایتمندی مراجعین محترم، در کمترین زمان ممکن، کلیه شکایات مطرح شده را رسیدگی می نماید.

لطفا شکایت خود را در فرم زیر ثبت و شماره پیگیری خود را جهت پیگیریهای بعدی نگهداری فرمائید .