تقاضای نمایندگی

 

شرکت مادیار فناوری ویرا (مسئولیت محدود) در زمینه تحقیق و توسعه فروشگاه های اینترنتی مشغول به کار است. دفتر مرکزی شرکت در تهران می باشد و شرکت اقدام به توسعه دفاتر نمایندگی مراکز استانها نموده و در حال حاضر اقدام به جذب نمایندگان متعهد برای استانها نموده است.

هر یک از شرکتهای مرتبط می توانند با پر کردن فرم پیوست تقاضای افتتاح نمایندگی را برای این شرکت ارسال فرمایند.

لینک فرم تقاضای نمایندگی