در حال بارگزاری ...
فیلترهای جستجو

انواع تیرآهن

انواع تیرآهن

تیر آهن از مهم ترین و اساسی ترین پروفیل‌های ساختمانی است که اکثر کارخانه‌ها و پروژه‌های صنعتی از تیر آهن استفاده می‌کنند. استاندارد‌هایی که کارخانه‌ها بر روال آن کار می‌کنند استاندارد (IPE) است. البته تولیدات محصول ایرانی و اروپایی بیشتر از این نوع استاندارد تبعیت می‌کنند. مهم ترین ویژگی تیر آهن این است که با دقت بالایی ساخته می‌شود یعنی اگر تیر را برش دهیم اندازه باله‌های آن به صورت دقیق به یک اندازه می‌باشد. 
متداول ترین نوع تیر آهن ها به صورت زیر است: 
• تیرآهن با استاندارد چین و روسیه
• تیر آهن با استاندارد ایران و اروپا
• تیر آهن بال پهن

انواع تیرآهن سایز 10
نام محصول
طول شاخه
وزن تقریبی
واحد
محل بارگیری
تولید کننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 100
واحد -
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده وارداتی ترک
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
5
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 65
واحد -
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده وارداتی ترک
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
4
انواع تیرآهن سایز 12
نام محصول
طول شاخه
وزن تقریبی
واحد
محل بارگیری
تولید کننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی 135
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
15000 تومان
1400/3/5-12:25
9
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 125
واحد -
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
20000 تومان
1400/3/5-12:25
7
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی 100
واحد -
محل بارگیری انبار
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
0
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی 100
واحد -
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
0
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی -
واحد شاخه
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده تهران
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
0
طول شاخه نرمال
وزن تقریبی 100
واحد -
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
0
انواع تیرآهن سایز 14
نام محصول
طول شاخه
وزن تقریبی
واحد
محل بارگیری
تولید کننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی -
واحد -
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده نورد کوثر اهواز
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
5
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی -
واحد شاخه
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده تبریز
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
5
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی -
واحد شاخه
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده تبریز
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
7
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 100
واحد -
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده وارداتی ترک
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
2
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 155
واحد -
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
2490000 تومان
1400/12/11-14:07
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی 155
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
2490000 تومان
1400/12/11-14:07
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی 100
واحد -
محل بارگیری انبار
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
2490000 تومان
1400/12/11-14:22
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی 100
واحد -
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
2430000 تومان
1400/12/11-14:20
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 155
واحد -
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
2490000 تومان
1400/12/11-14:07
طول شاخه نرمال
وزن تقریبی 100
واحد -
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
2490000 تومان
1400/12/11-14:25
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 140
واحد -
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده فولاد البرز ایرانیان فایکو
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
6
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی -
واحد شاخه
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده ظفر بناب
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
1
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی -
واحد شاخه
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده ظفر بناب
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
1
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی 110
واحد شاخه
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
5
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 100
واحد -
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده فولاد کرمانشاه
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
2
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 132
واحد شاخه
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده پروفیل صنعت ماهان
360000 تومان
1400/6/6-10:49
6
طول شاخه شاخه
وزن تقریبی 122
واحد شاخه
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
6
طول شاخه 12 متری
وزن تقریبی 150
واحد شاخه
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-15:34
6
×