فیلترهای جستجو

انواع هاش

انواع هاش

به تیرآهن هاش، بال پهن نیز می گویند که بهترین پروفیل نورد شده برای ستون است که با علامت اختصاری H و IPB شناخته می‌شود. در اکثر شرایط اجرایی، اتصال تیر های دیگر به راحتی روی این نوع تیرآهن ها انجام می شود. از لحاظ ظاهری تیرآهن IPB، از سه بخش تشکیل شده است که شامل دو بال موازی که دو انتهای تیرآهن را تشکیل می دهد و یک تکه آهنی ضخیم، بین این دوبال که به صورت عمودی قرار دارد که به آن جان تیرآهن گویند. طول این بخش‌ها (جان و بال) می‌تواند نیروهای فشاری را تحمل کند.

انواع هاش سایز 70
نام محصول
سایز
طول
استاندارد
وزن
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
70
12
HEA
-
کیلوگرم
بنگاه
ترک-کره
تماس بگیرید
1400/4/2-12:41
0
70
12
HEB
-
کیلوگرم
بنگاه
ترک-کره
تماس بگیرید
1400/4/2-12:41
0
انواع هاش سایز 65
نام محصول
سایز
طول
استاندارد
وزن
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
65
12
HEA
-
کیلوگرم
بنگاه
ترک-کره
تماس بگیرید
1400/4/2-12:41
0
65
12
HEB
-
کیلوگرم
بنگاه
ترک-کره
تماس بگیرید
1400/4/2-12:41
0
انواع هاش سایز 60
نام محصول
سایز
طول
استاندارد
وزن
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
60
12
HEA
2136
کیلوگرم
بنگاه
ترک-کره
تماس بگیرید
1400/4/2-12:41
0
60
12
HEB
2544
کیلوگرم
بنگاه
ترک-کره
تماس بگیرید
1400/4/2-12:41
0
×