فیلترهای جستجو

انواع ریل

انواع ریل

ریل فولادی محصول نورد شده ای می باشد که از دو قطعه موازی با سطح مقطع معین و طول بلند که بین آنها ریل بندی هایی به صورت عمودی قرار دارد، تشکیل شده است. این ریل ها معمولا به علت نیاز به مقاومت به سایش از جنس Ck45 و Ck55 می باشند و با هدف تحمل و هدایت بار در کاربردهایی مثل راه آهن و قطار، مسیر حرکت جرثقیل، واگن و درب های کشویی مورد استفاده قرار می گیرد. فولاد Ck45 با صدم درصد تقریب دارای ۰.۴۵ درصد کربن و به ترتیب ۰.۲۵ و ۰.۶۵ سیلیسیم و منگنز می باشد. در ساخت ریل ها علاوه بر Ck45 و Ck55 از چهارپهلو، تسمه های St37 و St52  استفاده می گردد.

انواع ریل معدنی
نام محصول
نوع کالا
محصول
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
JIC 15
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
R 18
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
R 24
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
R8
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
S 14
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
S 18
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
S 20
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
S 30
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
انواع ریل جرثقیلی
نام محصول
نوع کالا
محصول
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
A 100
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
A 120
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
A 45
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
A 55
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
A 65
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
A 75
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
A60
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
انواع ریل آهنی
نام محصول
نوع کالا
محصول
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
R 33
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
R 38
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
S 41
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
S 49
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
S 54
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
S 64
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
UIC 60
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
p 50
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
R 43
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
S 33
وارداتی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-10:56
0
×