فیلترهای جستجو

انواع ناودانی

انواع ناودانی

ناودانی یک نوع پروفیل ساختمانی و صنعتی با مقطع های باز می باشد که به شکل U  لاتین است و ازشکل گیری یک سطح افقی و دو سطح عمودی بدست می آید و به دلیل ظاهر پسندیده و خوبی که دارند، یکی از پروفیل‌های شناخته شده می باشند که در کارهای ساختمانی و صنعتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.این محصول انواع گوناگونی دارد که می شود بعنوان نمونه گالوانیزه، آلومینیوم و استنلس استیل را بیان کرد . باید دقت داشت که نرخ ناودانی در انواع گوناگونی با یکدیگر تفاوت دارند. جنس آلومینیوم از لحاظ وزنی به طور معمول سبک‌تر می باشد، انعطاف پذیری زیادی دارند و محکم می باشند . رایج ترین مورد استفاده ی آنها به طور معمول در درست کردن چارچوب‌های در و پنجره ، شاسی تریلرها و اسکلت سازه‌ها می باشد و آلیا‌ژهای استفاده شده در آنها به طور معمول سری ۶۰۰۰ است.

انواع ناودانی سایز 8
نام محصول
طول شاخه
واحد
استاندارد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
12 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
جویا نورد فولاد تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
جویا نورد فولاد تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
صبا فولاد منظومه
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
1
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
فولاد البرز غرب
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
فولاد دهشیر یزد
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
12 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
فولاد فراد
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
فولاد فراد
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
فولاد مهر سهند
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
12 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
متر
سبک
کارخانه
فولاد نورد سجاد
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
12 متری
کیلوگرم
سنگین
کارخانه
جویا نورد فولاد تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سنگین
کارخانه
جویا نورد فولاد تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سنگین
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
12 متری
کیلوگرم
-
بنگاه تهران
اروپا
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
12 متری
کیلوگرم
-
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
-
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
انواع ناودانی سایز 65
نام محصول
طول شاخه
واحد
استاندارد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
6 متری
کیلوگرم
-
بنگاه تهران
اروپا
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
انواع ناودانی سایز 6
نام محصول
طول شاخه
واحد
استاندارد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
صبا فولاد منظومه
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
فولاد دهشیر یزد
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سبک
کارخانه
نورد یاران زنجان
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سنگین
کارخانه
جویا نورد فولاد تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
6 متری
کیلوگرم
سنگین
کارخانه
صبا فولاد منظومه
تماس بگیرید
1400/4/2-12:33
0
×