در حال بارگزاری ...
فیلترهای جستجو

انواع سپری

انواع سپری

سپری یا پروفیل T یکی از مقاطع رایج و پرمصرف در صنعت ساختمان سازی است که معمولاً در جهت ساخت درب و پنجره های ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد، البته کاربرد پروفیل سپری محدود به صنعت ساختمان سازی نبوده و بسیار وسیع تر می باشد. سپری پروفیلی است که مقطع آن دو برابر ارتفاع آن بوده و با توجه به به ابعاد آن در صنایع متعدد کاربرد دارد. ابعاد سپری ها با توجه به نوع کاربردشان متفاوت می باشد. ضخامت سپری ها معمولا بین ۰٫۹ تا ۲٫۵ میلی متر است. گاها اندازه لبه سپری با دیواره آن یکسان می باشد. نام گذاری سپری بر اساس اندازه لبه سپری صورت می گیرد. برای مثال اگر لبه سپری ۲۰۰ میلی متر باشد به آن سپری نمره ۲۰ می گویند.

انواع سپری سایز 3
نام محصول
سایز
طول شاخه
وزن (kg)
واحد
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 3
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) 8 تا 10
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
2
سایز 3
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری انبار اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
3
سایز 3
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
4
انواع سپری سایز 4
نام محصول
سایز
طول شاخه
وزن (kg)
واحد
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 4
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) 14 تا 16
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
3
سایز 4
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری انبار اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
4
سایز 4
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
5
سایز 4*4*4
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) 15
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
4
انواع سپری سایز 5
نام محصول
سایز
طول شاخه
وزن (kg)
واحد
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) 24 تا 26
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
3
سایز 5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری انبار اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
4
سایز 5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
5
سایز 5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
4
سایز 5*5*5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) 20
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1401/7/5-00:50
4
×