در حال بارگزاری ...
فیلترهای جستجو

انواع نبشی

انواع نبشی

نبشی آهنی یکی از اجزای ساختمانی پرکاربرد است؛ نبشی را با حرف L نشان می دهند. این نوع محصولات در ساخت و ساز کاربرد وسیع و گسترده ای دارند ولی از آن‌ها در صنعت نیز استفاده‌های فراوانی می‌شود. نبشی‌ها با دو مشخصه اندازه بال ها و ضخامت شناخته می‌شوند. به طور کلی دو ضلع نبشی با یکدیگر مساوی هستند که به آن نبشی بال مساوی گفته می‌شود، ولی اگر سایز بال های آن با یکدیگر برابر نباشد به این نوع نبشی، نبشی بال نامساوی اطلاق می‌گردد. که در این صورت نبشی با حرف V نمایش داده می‌شود.

انواع نبشی سایز 2.5
نام محصول
سایز
طول شاخه
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 2.5*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد متر
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده آریا فولاد برنا
تماس بگیرید
1401/5/22-15:33
2
سایز 2.5*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
1401/5/22-15:33
5
سایز 2.5*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
1401/5/22-15:33
6
انواع نبشی سایز 3
نام محصول
سایز
طول شاخه
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 3*3*3
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده تهران
17100 تومان
1400/12/11-14:11
سایز 3*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد متر
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده آریا فولاد برنا
تماس بگیرید
1401/5/22-15:33
2
سایز 3*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده گروه صنعتی شکفته
17100 تومان
1400/12/11-14:10
سایز 3*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده گروه صنعتی شکفته
17100 تومان
1400/12/11-14:10
سایز 3*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده ظهوریان مشهد
17100 تومان
1400/12/11-14:10
سایز 3*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده ظهوریان مشهد
17100 تومان
1400/12/11-14:10
سایز 3*4*4
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده تهران
17100 تومان
1400/12/11-14:11
سایز 3*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد متر
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده آریا فولاد برنا
تماس بگیرید
1401/5/22-15:33
2
سایز 3*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده آریان فولاد
17100 تومان
1400/12/11-14:10
سایز 3*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد جاوید بناب
17100 تومان
1400/12/11-14:11
سایز 3*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد سپهر ایرانیان
17100 تومان
1400/12/11-14:10
سایز 3*5*5
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده تهران
17100 تومان
1400/12/11-14:11
سایز 3*50*50
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد سپهر ایرانیان
17100 تومان
1400/12/11-14:10
سایز 3*50*50
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد ناب تبریز
17100 تومان
1400/12/11-14:10
سایز 3*60*60
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد جاوید بناب
17100 تومان
1400/12/11-14:11
انواع نبشی ضخامت 3
نام محصول
سایز
طول شاخه
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فرافولاد
تماس بگیرید
1401/5/22-15:33
1
×