در حال بارگزاری ...

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

انواع سپری
نام محصول
سایز
طول شاخه
وزن (kg)
واحد
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) 24 تا 26
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
3
سایز 5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری انبار اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
4
سایز 5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
5
سایز 5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) -
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
4
سایز 5*5*5
طول شاخه 6 متری
وزن (kg) 20
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
4
قوطی
لوله داربستی
ورق سیاه
نام محصول
ابعاد
حالت
استاندارد
واحد
محل بارگیری
تولید کننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
ابعاد 1000
حالت رول
استاندارد ST37
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده مجتمع فولاد گیلان
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
3
ابعاد 1500
حالت رول
استاندارد ST37
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
4
ابعاد 1000
حالت رول
استاندارد ST37
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
4
ابعاد 1000
حالت رول
استاندارد ST37
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
5
ابعاد 1500
حالت رول
استاندارد ST37
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
4
ابعاد 1500
حالت رول
استاندارد ST37
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
5
ابعاد 6000*1500
حالت برش خورده
استاندارد ST37
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
4
ابعاد 6000*1500
حالت فابریک
استاندارد ST37
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/5/22-14:28
4