در حال بارگزاری ...

گالوانیزه

انواع گریتینگ
نام محصول
حالت
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
حالت تسمه*تسمه
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1400/6/29-13:53
1
حالت تسمه*میلگرد
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1400/6/29-13:53
0
حالت تسمه*نیم تسمه
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1400/6/29-13:53
0
حالت تسمه*چهارپهلو
محل بارگیری کارخانه
تماس بگیرید
1400/6/29-13:53
0